Ανακοίνωση ΕΛΟΤ για τις μετεγγραφές έτους 2017

Σας γνωρίζουμε ότι η περίοδος μετεγγραφών για το έτος 2017 είναι από τις 15 έως τις 30 Οκτωβρίου 2017.

Ο σύλλογος για κάθε μετεγγραφή πρέπει να αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς επίσης και να καταβάλλει παράβολο 150 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της ομοσπονδίας στην Τράπεζα Πειραιώς (αριθμός λογαριασμού: 6577-105152-814).

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Γραμματεία της ΕΛΟΤ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση μετεγγραφής στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το διαβιβαστικό αποδέσμευσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΤ, στην ενότητα Έντυπα/Αιτήσεις