ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ GAL – SIMPLY COMPETE (.docx)

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ GAL (.xlsx)

2013 WTF GMS Bronze Club Form-1 (.xls)

2016-2020 Signed Event Waiver (.pdf)

MINORS – WTF Licence Application  Form (.pdf)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας GAL, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για να μπορεί ένας αθλητής, προπονητής κ.α. να συμμετέχει σε τουρνουά του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού, θα πρέπει να αποστέλλονται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή στο νέο email της ομοσπονδίας: elot.gal@gmail.com

*Τελευταία ενημέρωση σελίδας 31 Αυγούστου 2017