ΓΓΑ : Ανακοίνωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων

Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών

α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και

γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.

 

Επισυναπτόμενο αρχείο: