Διαδικτυακό σεμινάριο «W.T. Online International Coach Certification Course – Level I», στην ελληνική γλώσσα

Η ΕΛ.Ο.Τ. σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο σε συνεργασία με τη Παγκόσμια Ομοσπονδία W.T. υπό τον τίτλo: «W.T. Online International Coach Certification Course – Level I», στην Ελληνική Γλώσσα.

Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα γίνει με ηλεκτρονική σύνδεση (on line).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 1 & 2 Μαρτίου 2021 και από ώρα 17:00 έως 21:00 μ.μ.

Οι επιτυχόντες θα πιστοποιηθούν ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ως προπονητές σε πρωταθλήματα G1 και G2 για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2022.

Σημειώνεται ότι από 1/1/2021 η ανωτέρω πιστοποίηση είναι απαραίτητη σε όσους θα δηλώνονται ως προπονητές σε πρωταθλήματα G1 και G2.

Ως εκ τούτου καλείσθε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφείτε δια μέσω της σελίδας https://worldtkd.simplycompete.com/  (COURSES Widget and register).