Πρόεδρος
 Θωμαΐδης Νικόλαος
Α’ Αντιπρόεδρος
 Δρ. Λεφάκης Λέανδρος
Β’ Αντιπρόεδρος
 Δρ. Στρίγκας Αθανάσιος
Γ’ Αντιπρόεδρος
 Θεοδωρίδης Θεόδωρος
Δ’ Αντιπρόεδρος
 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας
 Φυσεντζίδης Μιχαήλ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
 Διονυσοπούλου Δήμητρα
Ταμίας
 Μανώλης Χρήστος
Αναπληρωτής Ταμίας
 Κορνάρος Δημήτριος
Έφορος Υλικού
 Λιότσος Βασίλειος
Μέλη
Βοϊλάκη Γεωργία
Μαυρουδή Διαμάντω
Δρ. Λασπιάς Βασίλειος
Πάππας Ιωάννης
Τάσιου Στυλιανή